Cleanliness drive at Shivamogga Zoo


ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಚತೆ ಡ್ರೈವ್.
Cleanliness drive at Shivamogga Zoo by students of Jawaharlal Nehru National college of engineering.