ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಕೃತಿ - ವನ್ಯಜೀವಿ ಸೊಬಗು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ


ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗು ಪೋಷಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ, ಈ ಸಂಕಷ್ಟದ  ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಪತ್ತು ಹಾಗೂ ವನ್ಯ ಜೀವಿಗಳ ವಿಡಿಯೋ ಗಳನ್ನೂ ZAK ಹೊರ ತಂದಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡಿ, ಸಮಯದ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದು ಕೊಳ್ಳಿ .                                      ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಕೆಳಕಂಡ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ. 

Dear Children & Parents, It's difficult time, but why don't you spend some quality time by watching videos of Wildlife & nature!  Of course our animals eagerly waiting to welcome back till then enjoy!!! By clicking below and select your video of choice.

https://zoosofkarnataka.com/wild-karnataka