ಗದಗ್ ನ ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ವನ್ಯಜೀವಿ


ವಿಶ್ವ ವನ್ಯಜೀವಿ ದಿನವನ್ನು 2021 ರ ಮಾರ್ಚ್ 3 ರಂದು ಗದಗ್ ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.