News & Events


News

DONATIONS AND ADOPTIONS.

Published By : Zoo Authority

Bannerghatta Biological Park, Bengaluru

ದಿನಾಂಕ 15-09-2021 ರಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಿಂದ "ದೇಣಿಗೆ" ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಹಣದ ಕೊಡುಗೆ  ಹಾಗು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು  " Read more ...

News

DONATIONS AND ADOPTIONS.

Published By : Zoo Authority

Bannerghatta Biological Park, Bengaluru

ದಿನಾಂಕ 14-09-2021 ರಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಿಂದ "ದೇಣಿಗೆ" ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಹಣದ ಕೊಡುಗೆ  ಹಾಗು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು  " Read more ...

News

Belaagavi Zoo

Published By : Zoo Authority

ಬೆಳಗಾವಿ ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ  "ಎಮು" ಪಕ್ಷಿಗಳು ಇರುವ ಆವರಣದಲ್ಲಿ, ತರಕಾರಿಗಳ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಇಡಲಾಯಿತು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ "ಕೆಸರಿನ ಹೊಂಡ " ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು.

Two different enrichment done in emu&nb Read more ...

News

DONATIONS AND ADOPTIONS.

Published By : Zoo Authority

Bannerghatta Biological Park, Bengaluru

ದಿನಾಂಕ 12-09-2021 ರಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಿಂದ "ದೇಣಿಗೆ" ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಹಣದ ಕೊಡುಗೆ  ಹಾಗು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು  " Read more ...

News

DONATIONS AND ADOPTIONS.

Published By : Zoo Authority

Bannerghatta Biological Park, Bengaluru

ದಿನಾಂಕ 11-09-2021 ರಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಿಂದ "ದೇಣಿಗೆ" ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಹಣದ ಕೊಡುಗೆ  ಹಾಗು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು  " Read more ...

News

DONATIONS AND ADOPTIONS.

Published By : Zoo Authority

Sri Chamarajedra zoological Gardens, Mysuru

ದಿನಾಂಕ 11-09-2021 ರಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಿಂದ "ದೇಣಿಗೆ" ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಹಣದ ಕೊಡುಗೆ  ಹಾಗು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು  Read more ...

News

"importance of indirect evidence in species identification".

Published By : Zoo Authority

ಗದಗ್ ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇಂದು, ಸಂದರ್ಶಿಸಿದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ " ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಗುರುತಿಸುವಿಯಲ್ಲಿ ಪರೋಕ್ಷ ಪುರಾವೆ ಗಳ (ಕೊಂಬು,ಪುಕ್ಕ,ಉಗುರು,ಹಿಕ್ಕೆ-ಪಿಕ್ಕೆ ಇತ್ಯಾದಿ)ಮಹತ್ವದ ಕುರಿತು Read more ...

News

Zoo visit

Published By : Zoo Authority

ಇಂದು ಹಂಪಿ ಮೃಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ರಮಣರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ ರವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು.

Read more ...
News

Inspection

Published By : Zoo Authority

ಇಂದು ಬಳ್ಳಾರಿ ಡಿಸಿ ಸರ್ ಶ್ರೀ ಪವನಕುಮಾರ ಮಾಲಪಾಟಿ ಐಎಎಸ್,ರವರು ಮೃಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಡಿಎಂಎಫ್  ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪರಿವೀಕ್ಷಿಸಿದರು.

Read more ...
News

DONATIONS AND ADOPTIONS.

Published By : Zoo Authority

Sri Chamarajedra zoological Gardens, Mysuru

ದಿನಾಂಕ 10-09-2021 ರಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಿಂದ "ದೇಣಿಗೆ" ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಹಣದ ಕೊಡುಗೆ  ಹಾಗು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು  Read more ...