News & Events


News

DONATIONS AND ADOPTIONS.

Published By : Zoo Authority

Sri Chamarajedra zoological Gardens, Mysuru

ದಿನಾಂಕ 27-09-2021 ರಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಿಂದ "ದೇಣಿಗೆ" ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಹಣದ ಕೊಡುಗೆ  ಹಾಗು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು  Read more ...

News

World Tourism Day celebrated

Published By : Zoo Authority

ದಿನಾಂಕ : 27-09-2021  ರಂದು, "ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ದಿನ" ವನ್ನು ,ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ "ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮೃಗಾಲಯ" ದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ Read more ...

News

human wildlife conflict

Published By : Zoo Authority

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ, 

"ಮಾನವ--ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಘರ್ಷ" ದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮೃಗಾಲಯದ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರಿಂದ "ಜಾಗೃತಿ" ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.

wareness programme on human wildlife conflict.. By zoo volunteer @shivamogga zoo

Read more ...
News

DONATIONS AND ADOPTIONS.

Published By : Zoo Authority

Sri Chamarajedra zoological Gardens, Mysuru

ದಿನಾಂಕ 26-09-2021 ರಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಿಂದ "ದೇಣಿಗೆ" ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಹಣದ ಕೊಡುಗೆ  ಹಾಗು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು  Read more ...

News

DONATIONS AND ADOPTIONS.

Published By : Zoo Authority

Sri Chamarajedra zoological Gardens, Mysuru

ದಿನಾಂಕ 26-09-2021 ರಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಿಂದ "ದೇಣಿಗೆ" ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಹಣದ ಕೊಡುಗೆ  ಹಾಗು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು  Read more ...

News

DONATIONS AND ADOPTIONS.

Published By : Zoo Authority

Bannerghatta Biological Park, Bengaluru

ದಿನಾಂಕ 26-09-2021 ರಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಿಂದ "ದೇಣಿಗೆ" ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಹಣದ ಕೊಡುಗೆ  ಹಾಗು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು  " Read more ...

News

DONATIONS AND ADOPTIONS.

Published By : Zoo Authority

Sri Chamarajedra zoological Gardens, Mysuru

ದಿನಾಂಕ 25-09-2021 ರಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಿಂದ "ದೇಣಿಗೆ" ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಹಣದ ಕೊಡುಗೆ  ಹಾಗು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು  Read more ...

News

Snake Bite Awareness

Published By : Zoo Authority

ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ  ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ, "ಹಾವು ಕಡಿತ ಜಾಗೃತಿ" ಯ ಬಗ್ಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು,ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳ ನಡವಳಿಕೆ, ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ, ಹಾಗೂ ಮಾನವ-ಹಾವ Read more ...

News

DONATIONS AND ADOPTIONS.

Published By : Zoo Authority

Bannerghatta Biological Park, Bengaluru

ದಿನಾಂಕ 22-09-2021 ರಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಿಂದ "ದೇಣಿಗೆ" ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಹಣದ ಕೊಡುಗೆ  ಹಾಗು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು  " Read more ...

News

DONATIONS AND ADOPTIONS.

Published By : Zoo Authority

Children Park-Small Zoo, Binkadakatti, Gadag

ದಿನಾಂಕ 22-09-2021   ರಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಿಂದ "ದೇಣಿಗೆ" ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಹಣದ ಕೊಡುಗೆ  ಹಾಗು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ Read more ...