News & Events


News

Wildlife week celebration DAY- 2

Published By : Zoo Authority

ಎರಡನೇ ದಿನದ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ, 

ಸಂದರ್ಶಕರಿಗೆ, ಗರಿಗಳು,ಕೊಂಬುಗಳು, ಹಿಕ್ಕೆ-ಪಿಕ್ಕೆಗಳು, ಚರ್ಮ, ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ   ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ Read more ...

News

Wildlife week celebration

Published By : Zoo Authority

ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಾರದ ಎರಡನೆಯ ದಿನ.

ಮೊದಲನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.

ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಡುತ್ತ ಹಕ್ಕಿಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆ.  ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 35 ದಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸ Read more ...

News

Wildlife week celebration

Published By : Zoo Authority

ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ "ವಿಶ್ವ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಾರ" ಆಚರಣೆಯ ಮೊದಲನೇ ದಿನದಂದು ,"ವನ್ಯ ಜೀವಿ ಭಂಗಿ" ಯೋಗ,  ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಯೋಗ ಭಂಗಿ ಹೇಳಿ ಕೊಡಲಾಯಿತು. 15  ರಿಂ Read more ...

News

DONATIONS AND ADOPTIONS.

Published By : Zoo Authority

Bannerghatta Biological Park, Bengaluru

ದಿನಾಂಕ 02-10-2021 ರಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಿಂದ "ದೇಣಿಗೆ" ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಹಣದ ಕೊಡುಗೆ  ಹಾಗು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು  " Read more ...

News

DONATIONS AND ADOPTIONS.

Published By : Zoo Authority

Sri Chamarajedra zoological Gardens, Mysuru

ದಿನಾಂಕ 01-10-2021 ರಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಿಂದ "ದೇಣಿಗೆ" ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಹಣದ ಕೊಡುಗೆ  ಹಾಗು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು  Read more ...

News

DONATIONS AND ADOPTIONS.

Published By : Zoo Authority

Children Park-Small Zoo, Binkadakatti, Gadag

ದಿನಾಂಕ 30-09-2021   ರಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಿಂದ "ದೇಣಿಗೆ" ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಹಣದ ಕೊಡುಗೆ  ಹಾಗು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ Read more ...

News

DONATIONS AND ADOPTIONS.

Published By : Zoo Authority

Sri Chamarajedra zoological Gardens, Mysuru

ದಿನಾಂಕ 30-09-2021 ರಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಿಂದ "ದೇಣಿಗೆ" ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಹಣದ ಕೊಡುಗೆ  ಹಾಗು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು  Read more ...

News

DONATIONS AND ADOPTIONS.

Published By : Zoo Authority

Sri Chamarajedra zoological Gardens, Mysuru

ದಿನಾಂಕ 29-09-2021 ರಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಿಂದ "ದೇಣಿಗೆ" ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಹಣದ ಕೊಡುಗೆ  ಹಾಗು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು  Read more ...

News

DONATIONS AND ADOPTIONS.

Published By : Zoo Authority

Sri Chamarajedra zoological Gardens, Mysuru

ದಿನಾಂಕ 28-09-2021 ರಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಿಂದ "ದೇಣಿಗೆ" ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಹಣದ ಕೊಡುಗೆ  ಹಾಗು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು  Read more ...

News

DONATIONS AND ADOPTIONS.

Published By : Zoo Authority

Indira Priyadarshini Prani Sangrahalaya Davanagere.

ದಿನಾಂಕ 28-09-2021 ರಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಿಂದ "ದೇಣಿಗೆ" ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಹಣದ ಕೊಡುಗೆ  ಹಾಗು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ Read more ...