News & Events


News

6th day of wildlife week

Published By : Zoo Authority

ವಿವಿಧ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ವ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಾರದ ಅಂಗವಾಗಿ "ಪ್ರಬಂಧ" ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

6th day of wildlife week:  Essay competition conducted for various govt schools.

Read more ...
News

Wildlife Week 2021 celebration

Published By : Zoo Authority

ವಿಶ್ವ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಾರ 2021 ರ ಅಂಗವಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಮೃಗಾಲಯದ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸಿದ "ಚಿತ್ರಕಲಾ" ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ. 45 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು (13 ರಿಂದ 24 ವಯೋಮಾನದ) ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

as a part of Wildlife Week 202 Read more ...

News

Wildlife week celebration DAY- 6

Published By : Zoo Authority

ವಿಶ್ವ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಾರ , 6ನೆಯ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.

1."ಚಿತ್ರಕಲಾ" ಸ್ಪರ್ಧೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರಿಂದ 

2. ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ S G , ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಕರು,ಅವರಿಂದ,

ವನ್ಯಜೀವಿ ಸುಂರಕ್ಷಣೆ ಯ Read more ...

News

5th day (06.10.2021) of wildlife week

Published By : Zoo Authority

ವಿಶ್ವ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಾರ ದ 5 ನೆಯ (06-10-2021) ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.

1. ಜಾಗೃತಿ/ಅರಿವು ತಲುಪಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.

ವಿಶ್ವ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಾರದ ಮಹತ್ವ, ಇತಿಹಾಸ,ಜಾಗೃತಿಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯ ಪರಿ Read more ...

News

DONATIONS AND ADOPTIONS.

Published By : Zoo Authority

Sri Chamarajedra zoological Gardens, Mysuru

ದಿನಾಂಕ 06-10-2021 ರಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಿಂದ "ದೇಣಿಗೆ" ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಹಣದ ಕೊಡುಗೆ  ಹಾಗು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು  Read more ...

News

DONATIONS AND ADOPTIONS.

Published By : Zoo Authority

Bannerghatta Biological Park, Bengaluru

ದಿನಾಂಕ 06-10-2021 ರಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಿಂದ "ದೇಣಿಗೆ" ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಹಣದ ಕೊಡುಗೆ  ಹಾಗು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು  " Read more ...

News

Wildlife Week 2021 celebration

Published By : Zoo Authority

ವಿಶ್ವ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಾರ 2021 ರ ಅಂಗವಾಗಿ,

ಮೈಸೂರು ಮೃಗಾಲಯದ ವತಿಯಿಂದ,"ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸ್ಪರ್ದೆ" ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಯೋಮಾನದ ಸುಮಾರು ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿ Read more ...

News

wildlife week celebration DAY - 5

Published By : Zoo Authority

ವಿಶ್ವ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಾರ

5 ನೆಯ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು.

1. ATNCC ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಗಳಿಂದ ಮೃಗಾಲಯದ ಆವರಣ ದಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ .

2. ಪ್ರಾಣಿ ಧಾಮ (VIVERIUM) ನಿ Read more ...

News

DONATIONS AND ADOPTIONS.

Published By : Zoo Authority

Sri Chamarajedra zoological Gardens, Mysuru

ದಿನಾಂಕ 05-10-2021 ರಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಿಂದ "ದೇಣಿಗೆ" ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಹಣದ ಕೊಡುಗೆ  ಹಾಗು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು  Read more ...

News

4th day of wildlife week.

Published By : Zoo Authority

ವಿಶ್ವ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಾರ ದ  ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನವಾದ 5.10.2021 ರಂದು,

ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ದವರೊಂದಿಗೆ,ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ ಗಳು ಹಾಗೂ    ಅವನ್ನು ಶಮನ ಗೊಳಿಸಲು ತೆಗೆದುಕ Read more ...