News & Events


News

DONATIONS AND ADOPTIONS.

Published By : Zoo Authority

Sri Chamarajedra zoological Gardens, Mysuru

ದಿನಾಂಕ 10-10-2021 ರಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಿಂದ "ದೇಣಿಗೆ" ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಹಣದ ಕೊಡುಗೆ  ಹಾಗು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು  Read more ...

News

DONATIONS AND ADOPTIONS.

Published By : Zoo Authority

Indira Priyadarshini Prani Sangrahalaya Davanagere.

ದಿನಾಂಕ 10-10-2021 ರಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಿಂದ "ದೇಣಿಗೆ" ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಹಣದ ಕೊಡುಗೆ  ಹಾಗು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ Read more ...

News

DONATIONS AND ADOPTIONS.

Published By : Zoo Authority

Bannerghatta Biological Park, Bengaluru

ದಿನಾಂಕ 09-10-2021 ರಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಿಂದ "ದೇಣಿಗೆ" ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಹಣದ ಕೊಡುಗೆ  ಹಾಗು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು  " Read more ...

News

DONATIONS AND ADOPTIONS.

Published By : Zoo Authority

Children Park-Small Zoo, Binkadakatti, Gadag

ದಿನಾಂಕ 09-10-2021   ರಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಿಂದ "ದೇಣಿಗೆ" ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಹಣದ ಕೊಡುಗೆ  ಹಾಗು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ Read more ...

News

DONATIONS AND ADOPTIONS.

Published By : Zoo Authority

Atal Bihari Vajpayee Zoological Park, Hampi

ದಿನಾಂಕ 09-10-2021 ರಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಿಂದ "ದೇಣಿಗೆ" ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಹಣದ ಕೊಡುಗೆ  ಹಾಗು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು&n Read more ...

News

DONATIONS AND ADOPTIONS.

Published By : Zoo Authority

Sri Chamarajedra zoological Gardens, Mysuru

ದಿನಾಂಕ 08-10-2021 ರಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಿಂದ "ದೇಣಿಗೆ" ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಹಣದ ಕೊಡುಗೆ  ಹಾಗು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು  Read more ...

News

DONATIONS AND ADOPTIONS.

Published By : Zoo Authority

Bannerghatta Biological Park, Bengaluru

ದಿನಾಂಕ 08-10-2021 ರಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಿಂದ "ದೇಣಿಗೆ" ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಹಣದ ಕೊಡುಗೆ  ಹಾಗು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು  " Read more ...

News

7th day of wild life week celebration.

Published By : Zoo Authority

ಗದಗ್ ಮೃಗಾಲಯದ ಲ್ಲಿ, 67 ನೆಯ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಾರದ " ಮುಕ್ತಾಯ ಸಮಾರಂಭ ಹಾಗೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ .

Closing seremony of 67th wildlife week & prize distibution event was organized at gadag zoo.

Read more ...
News

Wildlife Week 2021

Published By : Zoo Authority

ವಿಶ್ವ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಾರ ದ ಅಂಗವಾಗಿ, ಮೈಸೂರು ಮೃಗಾಲಯದ ವತಿಯಿಂದ "ರಸಪ್ರಶ್ನೆ" 

ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದರು

ಲಿಖಿತ ಹಾಗೂ ಮೌಖಿಕ ಮಾದರಿಯ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ,13 ರಿಂದ 18 ವಯೋಮಾನದ Read more ...

News

Wildlife week.

Published By : Zoo Authority

ವಿಶ್ವ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಾರ ದ ಅಂಗವಾಗಿ ಅನೇಕ ಒಳ ಹಾಗೂ ಹೊರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗಳನ್ನು,

"ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಇಂದ ಸಹ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ವರಗೆ-ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸ್ಪಂದನೆ"

ವಿಷಯ ಕುರಿತಂತೆ,

"ಹಸಿರು ಸೇನಾನ Read more ...