News & Events


News

Wildlife week celebration DAY - 7

Published By : Zoo Authority

ವಿಶ್ವ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಾರ,

7 ನೆಯ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.

ಮೃಗಾಲಯದ ವತಿಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 

"ಹಾವುಗಳ" ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.

Wildlife week celebration Read more ...

News

DONATIONS AND ADOPTIONS.

Published By : Zoo Authority

Sri Chamarajedra zoological Gardens, Mysuru

ದಿನಾಂಕ 07-10-2021 ರಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಿಂದ "ದೇಣಿಗೆ" ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಹಣದ ಕೊಡುಗೆ  ಹಾಗು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು  Read more ...

News

DONATIONS AND ADOPTIONS.

Published By : Zoo Authority

Atal Bihari Vajpayee Zoological Park, Hampi

ದಿನಾಂಕ 07-10-2021 ರಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಿಂದ "ದೇಣಿಗೆ" ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಹಣದ ಕೊಡುಗೆ  ಹಾಗು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು&n Read more ...

News

6th day of wildlife week

Published By : Zoo Authority

ವಿವಿಧ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ವ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಾರದ ಅಂಗವಾಗಿ "ಪ್ರಬಂಧ" ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

6th day of wildlife week:  Essay competition conducted for various govt schools.

Read more ...
News

Wildlife Week 2021 celebration

Published By : Zoo Authority

ವಿಶ್ವ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಾರ 2021 ರ ಅಂಗವಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಮೃಗಾಲಯದ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸಿದ "ಚಿತ್ರಕಲಾ" ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ. 45 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು (13 ರಿಂದ 24 ವಯೋಮಾನದ) ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

as a part of Wildlife Week 202 Read more ...

News

Wildlife week celebration DAY- 6

Published By : Zoo Authority

ವಿಶ್ವ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಾರ , 6ನೆಯ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.

1."ಚಿತ್ರಕಲಾ" ಸ್ಪರ್ಧೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರಿಂದ 

2. ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ S G , ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಕರು,ಅವರಿಂದ,

ವನ್ಯಜೀವಿ ಸುಂರಕ್ಷಣೆ ಯ Read more ...

News

5th day (06.10.2021) of wildlife week

Published By : Zoo Authority

ವಿಶ್ವ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಾರ ದ 5 ನೆಯ (06-10-2021) ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.

1. ಜಾಗೃತಿ/ಅರಿವು ತಲುಪಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.

ವಿಶ್ವ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಾರದ ಮಹತ್ವ, ಇತಿಹಾಸ,ಜಾಗೃತಿಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯ ಪರಿ Read more ...

News

DONATIONS AND ADOPTIONS.

Published By : Zoo Authority

Sri Chamarajedra zoological Gardens, Mysuru

ದಿನಾಂಕ 06-10-2021 ರಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಿಂದ "ದೇಣಿಗೆ" ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಹಣದ ಕೊಡುಗೆ  ಹಾಗು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು  Read more ...

News

DONATIONS AND ADOPTIONS.

Published By : Zoo Authority

Bannerghatta Biological Park, Bengaluru

ದಿನಾಂಕ 06-10-2021 ರಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಿಂದ "ದೇಣಿಗೆ" ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಹಣದ ಕೊಡುಗೆ  ಹಾಗು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು  " Read more ...

News

Wildlife Week 2021 celebration

Published By : Zoo Authority

ವಿಶ್ವ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಾರ 2021 ರ ಅಂಗವಾಗಿ,

ಮೈಸೂರು ಮೃಗಾಲಯದ ವತಿಯಿಂದ,"ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸ್ಪರ್ದೆ" ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಯೋಮಾನದ ಸುಮಾರು ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿ Read more ...