ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹುಲಿ ದಿನಾಚರಣೆ(ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ)


ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹುಲಿ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸದ್ಭಾವನಾ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಬ್ಲೂಮಿಂಗ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಶಾಲೆಯ 86 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ವೃತ್ತದಿಂದ ಮೃಗಾಲಯದವರೆಗೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ನಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಮೃಗಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮೌನ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಮತ್ತು ಮೃಗಾಲಯದ ಸಂದರ್ಶಕರು. ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಜಾತಿಯಾಗಿ ಅದರ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹೇಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಲಿತರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅದೇ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಪೋಸ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಹಾನುಭೂತಿಯ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ವನ್ಯಜೀವಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಸ್ಥಳೀಯ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಮೃಗಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅಂಜೂರದ ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡಲಾಯಿತು.