ಚಳಿಗಾಲದ ಮೃಗಾಲಯ ಶಿಬಿರ (ಹುಲಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಹ ಸಫಾರಿ, ತ್ಯಾವರೆಕೊಪ್ಪ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ)


ಚಳಿಗಾಲದ ಮೃಗಾಲಯ ಶಿಬಿರವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ *ಡಾ. ಮುರುಳಿಮನೋಹರ್ ಅವರಿಂದ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿ *ಮೃಗಾಲಯದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು *ಸಫಾರಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಪ್ರವಾಸ ಅನಿಯಮ್ಲ್ ಮೆನು ಚಟುವಟಿಕೆ (ಪ್ರಾಣಿ, ಮೃಗಾಲಯ ಮತ್ತು ಕಾಡು ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತರು *ಪ್ರಾಣಿ ಪಾಲಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ