ಕಲಬುರ್ಗಿಯ ಮಿನಿ ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ವನ್ಯಜೀವಿ ದಿನಾಚರಣೆ


ಕಲಬುರ್ಗಿಯ ಮಿನಿ ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ವನ್ಯಜೀವಿ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ಬಸವೇಶ್ವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಲಬುರ್ಗಿ ಡಿಸಿಎಫ್ ವನತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.