Celebrated World Environment Day By Planting


ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆಯ  ಅಂಗವಾಗಿ, ರಕ್ಷಣಾ ಕೇಂದ್ರದ ಬಳಿ, ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು, ಹಂಪಿ ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು  ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ  ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.


"Today We Celebrated World Environment Day By Planting The Seedlings Near Rescue Center At Hampi Zoo"