#darshanmagic


6 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 100 ಲಕ್ಷ ದಾಟಿದ ದತ್ತು ಮತ್ತು ದೇಣಿಗೆ ಮೊತ್ತ

Yes it is now #1crore!

 Thanks to all animal lovers/donors

Thank you very much @dasadarshan ಶ್ರೀ ದರ್ಶನ್ ತೂಗುದೀಪರವರಿಗೆ!!