ರೇಬೀಸ್ ಜಾಗೃತಿ (ಹುಲಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಹ ಸಫಾರಿ, ತ್ಯಾವರೆಕೊಪ್ಪ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ)


ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಆಯನೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರೇಬೀಸ್ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ.

* ರೇಬೀಸ್ ಇತಿಹಾಸ

* ರೇಬೀಸ್‌ನ ಪರಿಚಯ

* ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಶಾಸ್ತ್ರ

* ಪ್ರಸರಣ ಮತ್ತು ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ

* ಕಚ್ಚುವಿಕೆಯ ನಂತರ ಮತ್ತು ಕಚ್ಚುವಿಕೆಯ ಪೂರ್ವ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ