Photography competition conducted


ಬೆಳಗಾವಿ ಮೃಗಾಲಯ ದಲ್ಲಿ, ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ  ವಿಶ್ವ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಾರದ ಪ್ರಯುಕ್ತ "ಚಿತ್ರ ಕಲೆ" ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

Photography competition conducted for the KHPS schools on the occasion of wildlife week at belagavi zoo