Wildlife week celebration DAY - 7


ವಿಶ್ವ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಾರ,

7 ನೆಯ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.

ಮೃಗಾಲಯದ ವತಿಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 

"ಹಾವುಗಳ" ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.

Wildlife week celebration DAY - 7

Zoo out reach sanke awareness program for government school students.